Skip To Content
Sõiduulatus

Sõiduulatuse mõõtmine

Elektriautode sõiduulatuse mõõtmiseks kasutati Euroopas varem standardiseeritud NEDC-katsemenetlust. See asendati hiljuti kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetlusega (WLTP). Corsa-e WLTP alusel mõõdetud sõiduulatus ongi kuni 337 km*. Loomulikult erineb argielus saavutatav sõiduulatus nii NECD kui ka WLTP näitajatest. Seda mõjutavad mitmed tegurid: teede iseloom, ilm, sõidustiil ja täiendav koormus.

 

Uus WLTP-katsemenetlus võtab arvesse olukordi, mis on argikasutusele sarnasemad kui NEDC-standardi puhul. See võimaldab meil igapäevast energiakulu paremini hinnata.

 

WLTP hõlmab:

  • realistlikumat sõidudünaamikat ja välistemperatuuri, 
  • pikemat katsesõitu, 
  • suuremat keskmist ja tippkiirust, 
  • vähem seisuaega, 
  • rohkem pidurdamist ja kiirendamist.

 

NEDC- ja WLTP-katsemenetluse kohta võid lähemalt lugeda siit.

Sõida kaugemale

Oma Corsa-e võimalused saad täielikult ära kasutada, kui tead sõiduulatust mõjutavaid tegureid ja oskad neile reageerida

Kiirus
Kiirus on kõige tugevam sõiduulatust mõjutav tegur. Näiteks ühtlasel kiirusel 130 km/h on sinu Corsa-e sõiduulatus vaid pool WLTP-tsüklis mõõdetust. 
Sõidustiil
Iga kiirendusega kaotad sa energiat. Ja pärast iga järsku pidurdust tuleb uuesti kiirendada. Sinu Corsa-e öko-sõidurežiim ja pidurdusenergia taaskasutus võimaldavad säästa kuni 15% sõiduulatust! 
Soojusmugavus ja küte
Kütte tõttu võib sõiduulatus eri aastaaegadel erineda kuni 35%, kuna selleks vajalik energia tuleb otse akust. Corsa-e eelsoojendamine-jahutamine laadimise ajal aitab tõhusalt sõiduulatust säilitada ja mugavalt sõita. 
* Opel Corsa-e (keskmine) sõiduulatus 329–337 km sõltuvalt varustusest määrati kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse (WLTP) kohaselt vastavalt määrustele (EÜ) nr 715/2007 ja (EL) nr 2017/1151. Argikasutuses võivad näitajad erineda ja sõltuvad mitmetest teguritest, eelkõige isiklikust sõidustiilist, marsruudi iseärasustest, välistemperatuurist, soojenduse, konditsioneeri ja eelsoojenduse-jahutuse kasutamisest.