SKIP TO CONTENT
Mudeli ülevaade

VASTAVUSDEKLARATSIOONID.

Meie sõidukitel on süsteemid, mis edastavad ja/või võtavad vastu raadiolaineid, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 1999/5/EL või 2014/53/EL.