SKIP TO CONTENT
Ümbertöötlemine

TEE ROHELISEMATE AASADENI.

Taaskasutame oma keskkonna heaks.

Kuna keskkond on meile tähtis, siis suurendame meie ringlussevõtu protsessi tõhusust ning selleks kujundame tooted algusest peale jätkusuutlikeks.

 

Opeli jätkusuutlik ehitus on meie tootevastutuse võtmeelement. Selle eesmärgiks on vähendada sõiduki tootmisel ja samuti ka selle elutsükli lõppemisel tekkivaid jäätmeid. Opeli jätkusuutlik ehitus on osa meie pühendumusest keskkonnale ning väärtuslike materjalide ja energiaallikate säilitamisele.

JÄTKUSUUTLIK EHITUS.

Teeb taaskasutamise palju lihtsamaks.

Tootearenduse osas on Opeli taaskasutuse strateegia rajatud kahele nurgakivile:

 • Jätkusuutlik ehitus
 • Materjalide tsüklite arendamine ja rakendamine sõidukite tootmisprotsessis.

Integraeeritud tootevastutus

Areng

 • Ulutsükli hindamine
 • Jätkusuutlikkusele keskenduv materjalivalik

 

Tootmine

 • Taaskasutatavate materjalide kasutamine (taaskasutus)

 

Kasutus

 • Kasutuselt kõrvaldamine esinduses (jäärmekäitlus)
 • Varuosad

 

Utiliseerimine

 • Sõiduki utiliseerimine
 • Saastest puhastamine ja eeltöötlus
 • ELi ELV-direktiiv
LOE LISA NÄITA VÄHEM
Kindlustamaks kõigi Opel toodete vastavust meie taastootmisalaste eesmärkidega, peavad kõik Opel arendusmeeskonnad järgima taaskasutatavuse/utiliseeritavuse juhendeid. Need juhendid on loodud nii Opel inseneride kui varustajate abistamiseks taaskasutavatest materjalidest autode arendustöös. See protsess aitab ka inseneridel määrata, kui lihtne on peale eluea lõppu üht või teist auto komponenti taastöödelda.

Jätkisuutliku ehituse koostisosad

 • Jätkusuutlikkusele keskenduv materjalivalik
 • Saastest puhastamist soodustav ehitus
 • Eeltöötlust soodustav ehitus

Opelil on pikk ümbertöödeldud ehk taaskasutatavate materjalide kasutamise traditsioon. Kuni tänaseni on taaskasutatavate materjalide kasutus pidevalt suurenenud. Tootmises kasutamiseks on määratud ja heaks kiidetud rohkem kui 230 plastist taaskasutatavat materjali. Tehnilises osas tehakse palju jõupingutusi, et suurendada taaskasutatavate materjalide hulka.


Võrreldes esmaste materjalidega peavad taaskasutatavad materjalid vastama kõigile samadele tehnilistele nõuetele. Taaskasutatavaid materjale eelistatakse juhul, kui osa hind sellega seoses ei tõuse. Kvaliteedis ei tehta kunagi allahindlust. Meie taaskasutuse meeskond teeb kõik endast oleneva, et tagada kõrge kvaliteediga välimus ja tunnetus, mehaaniline ja termiline vastupidavus koos jõudluse standarditega.

 

Kuna meie taaskasutatud materjalid on nii kõrge standardiga ja kvaliteetsed, siis saab neid kasutada Opeli autode nähtaval olevate ja samuti ka varjatud osade tarbeks.

Taaskasutatavate materjalide kasutamine

Märgitud osi saab valmistada taaskasutatavatest materjalidest (näide: Insignia).

EHITUS UTILISEERIMISE

UTILISEERIMISE KÄSITUS.

Teie kasutusest kõrvaldatavale Opelile.

Kohaletoimetamine

Viimane omanik viib kasutusest kõrvaldatava sõiduki ühe meie lepingulise tagasivõtupartneri juurde. Pärast sõiduki kontrollimist väljastab meie tagasivõtupartner nõutava lammutustõendi.

Eeltöötlus ja saastest puhastamine

Esimese asjana eemaldatakse aku ja neutraliseeritakse turvapadjad. Meie tagasivõtupartner eemaldab kasutuselt kõrvaldatavast sõidukist kogu kütuse ja kõik töövedelikud. Töövedelike hulka kuuluvad mootoriõli, käigukastiõli, pidurivedelik, jahutusvedelik ja kliimaseadme jahutusaine.

Demonteerimine

Järgmine samm on komponentide ja süsteemide demonteerimine, et turustada neid kasutatud osadena või kasutada neid ümbertöödeldud osade alusena. Kui see on majanduslikult tasuv, eemaldatakse taaaskasutuseks materjalid nagu plast või klaas.

Ladustamine

Keskkonnaohtlikud materjalid kogutakse ja saadetakse hiljem spetsiaalsetele taaskasutusettevõtetele taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

Purustamine

Eeltöödeldud kered viiakse purustisse, mis eraldab kasutuselt kõrvaldatava sõiduki tükkideks ja sorteerib väljundi edasiseks ringlussevõtuks või utiliseerimiseks erinevateks osakesteks.

Purustamisjärgne tehnoloogia

Neid purustatud materjaliosakesi töödeldakse edasi erinevate tehnoloogiate abil (magnet, pöörisvool, flotatsioon), et saada materjaliosakesi, mida saab kasutada väärtuslike teiseste toorainetena.

Taaskasutus / Utiliseerimine/ Ladustamine prügilas

Purustajast ja purustamisjärgse tehnoloogia agregaatidest pärinevaid materjaliosakesi saab ringlusse võtta (nt kivisöe asendamiseks kõrgahjudes, reoveesetete veeldamisvahenditeks) või utiliseerida tsemenditööstuses. Selline protsess võimaldab utiliseerida sõidukist 95% ja vähendab oluliselt prügilasse viidavate jäätmete hulka.

TAGASIVÕTUVÕRGUSTIK

TEEB TAASKASUTAMISE PALJU LIHTSAMAKS.

Meie kasutuselt kõrvaldatava sõiduki tagasivõtmise protsess.

Oleme alati andnud endast parima, et vähendada koormust keskkonnale, kuid nüüd pole taaskasutus enam valik, vaid osa seadusest. 8. juunil 2006 jõustusid ELV (kasutuselt kõrvaldatud sõiduki) eeskirjad Iirimaal. Ringlussevõtu algatus, mis nõuab tootjatelt, et nad vähendaks sõidukite tootmisel ja sõiduki kasutusea lõpus tekkivate jäätmete hulka.

 

lAlates 1. jaanuarist 2007 saab iga autoomanik tagastada oma vana Opeli meie lepingupartneritele kasutuselt kõrvaldamiseks. See on tasuta teenus, millele kehtivad kindlad tingimused (vt allpool).

 

Soovime tagada, et teie kasutuselt kõrvaldatav sõiduk võetakse keskkonnasõbralikul viisil ringlusse. Seetõttu tagame, et kõik meie tagasivõtukohad vastavad ELV-määruste juriidilistele nõuetele ning selleks laseme neid kooskõlas seadusega sertifitseerida sõltumatutel ekspertidel. Meie taaskasutuseksperdid kontrollivad kõiki meie tagasivõtupartnereid, kõiki protsesse ning sissetuleva ja väljuva materjalivoo dokumente.

Kasutusest kõrvaldatavale Opelile kehtib meie tasuta tagasivõtt järgmistel tingimustel:

 • Sõiduki olulistest osadest pole midagi puudu
 • Sõiduk ei sisalda autotööstusega mitteseotud jäätmeid

 

(Kommentaar riikide esindajatele, pole mõeldud internetis kuvamiseks: palun kontrollige tasuta tagasivõttu puudutavaid võimalikke täiendavaid nõudeid vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele. Näiteks Saksamaal kehtivad järgmised tingimused.

 

 • Sõidukil on kuni 9 kohta või tegemist on kuni 3,5 tonnise väikese tarbesõidukiga
 • Sõiduk oli viimasena registreeritud Euroopa Liidus
 • Sõiduk oli Euroopa Liidus registreeritud vähem kui üks kuu
 • Sõiduki originaaldokumendid on üle antud koos sõidukiga)

 

Vii oma kasutusest kõrvaldatav sõiduk meie tagasivõtupartneri juurde ning sealt saad lammutustõendi, mida läheb tarvis sõiduki registrist maha võtmiseks. Nüüd võid rahulikult lahkuda teadmisega, et sinu vana sõiduk utiliseeritakse kõige keskkonnasõbralikumal viisil. 

 

Täiendavat infot ja sobiva partneri leiad: https://amtel.ee/romusoidukid/