REACH

REACh

Opel toetab Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH ( R egistration , E valuation , A uthorisation and Restriction of Ch emicals ehk kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine ) põhieesmärke, milleks on inimeste tervise ja keskkonna parem kaitse kemikaalidega seotud ohtude eest. Määrus jõustus 1. juunil 2007.