SKIP TO CONTENT
REACH

REACh

Opel toetab Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ehk kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) põhieesmärke, milleks on inimeste tervise ja keskkonna parem kaitse kemikaalidega seotud ohtude eest. Määrus jõustus 1. juunil 2007.