Skip To Content
Ümbertöötlemine

Tee rohelisemate aasadeni

Taaskasutame oma keskkonna heaks

Kuna keskkond on meile tähtis, siis suurendame meie ringlussevõtu protsessi tõhusust ning selleks kujundame tooted algusest peale jätkusuutlikeks.

 

Opeli jätkusuutlik ehitus on meie tootevastutuse võtmeelement. Selle eesmärgiks on vähendada sõiduki tootmisel ja samuti ka selle elutsükli lõppemisel tekkivaid jäätmeid. Opeli jätkusuutlik ehitus on osa meie pühendumusest keskkonnale ning väärtuslike materjalide ja energiaallikate säilitamisele.

Jätkusuutlik ehitus

Ehitus utiliseerimise

Utiliseerimise käsitus

Teie kasutusest kõrvaldatavale opelile.

Kohaletoimetamine

Viimane omanik viib kasutusest kõrvaldatava sõiduki ühe meie lepingulise tagasivõtupartneri juurde. Pärast sõiduki kontrollimist väljastab meie tagasivõtupartner nõutava lammutustõendi.

Eeltöötlus ja saastest puhastamine

Esimese asjana eemaldatakse aku ja neutraliseeritakse turvapadjad. Meie tagasivõtupartner eemaldab kasutuselt kõrvaldatavast sõidukist kogu kütuse ja kõik töövedelikud. Töövedelike hulka kuuluvad mootoriõli, käigukastiõli, pidurivedelik, jahutusvedelik ja kliimaseadme jahutusaine.

Demonteerimine

Järgmine samm on komponentide ja süsteemide demonteerimine, et turustada neid kasutatud osadena või kasutada neid ümbertöödeldud osade alusena. Kui see on majanduslikult tasuv, eemaldatakse taaaskasutuseks materjalid nagu plast või klaas.

Ladustamine

Keskkonnaohtlikud materjalid kogutakse ja saadetakse hiljem spetsiaalsetele taaskasutusettevõtetele taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

Purustamine

Eeltöödeldud kered viiakse purustisse, mis eraldab kasutuselt kõrvaldatava sõiduki tükkideks ja sorteerib väljundi edasiseks ringlussevõtuks või utiliseerimiseks erinevateks osakesteks.

Purustamisjärgne tehnoloogia

Neid purustatud materjaliosakesi töödeldakse edasi erinevate tehnoloogiate abil (magnet, pöörisvool, flotatsioon), et saada materjaliosakesi, mida saab kasutada väärtuslike teiseste toorainetena.

Taaskasutus / Utiliseerimine/ Ladustamine prügilas

Purustajast ja purustamisjärgse tehnoloogia agregaatidest pärinevaid materjaliosakesi saab ringlusse võtta (nt kivisöe asendamiseks kõrgahjudes, reoveesetete veeldamisvahenditeks) või utiliseerida tsemenditööstuses. Selline protsess võimaldab utiliseerida sõidukist 95% ja vähendab oluliselt prügilasse viidavate jäätmete hulka.

Tagasivõtuvõrgustik

Teeb taaskasutamise palju lihtsamaks

Meie kasutuselt kõrvaldatava sõiduki tagasivõtmise protsess.

Oleme alati andnud endast parima, et vähendada koormust keskkonnale, kuid nüüd pole taaskasutus enam valik, vaid osa seadusest. 8. juunil 2006 jõustusid ELV (kasutuselt kõrvaldatud sõiduki) eeskirjad Iirimaal. Ringlussevõtu algatus, mis nõuab tootjatelt, et nad vähendaks sõidukite tootmisel ja sõiduki kasutusea lõpus tekkivate jäätmete hulka.

 

lAlates 1. jaanuarist 2007 saab iga autoomanik tagastada oma vana Opeli meie lepingupartneritele kasutuselt kõrvaldamiseks. See on tasuta teenus, millele kehtivad kindlad tingimused (vt allpool).

 

Soovime tagada, et teie kasutuselt kõrvaldatav sõiduk võetakse keskkonnasõbralikul viisil ringlusse. Seetõttu tagame, et kõik meie tagasivõtukohad vastavad ELV-määruste juriidilistele nõuetele ning selleks laseme neid kooskõlas seadusega sertifitseerida sõltumatutel ekspertidel. Meie taaskasutuseksperdid kontrollivad kõiki meie tagasivõtupartnereid, kõiki protsesse ning sissetuleva ja väljuva materjalivoo dokumente.

Kasutusest kõrvaldatavale Opelile kehtib meie tasuta tagasivõtt järgmistel tingimustel:

  • Sõiduki olulistest osadest pole midagi puudu
  • Sõiduk ei sisalda autotööstusega mitteseotud jäätmeid

 

(Kommentaar riikide esindajatele, pole mõeldud internetis kuvamiseks: palun kontrollige tasuta tagasivõttu puudutavaid võimalikke täiendavaid nõudeid vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele. Näiteks Saksamaal kehtivad järgmised tingimused.

 

  • Sõidukil on kuni 9 kohta või tegemist on kuni 3,5 tonnise väikese tarbesõidukiga
  • Sõiduk oli viimasena registreeritud Euroopa Liidus
  • Sõiduk oli Euroopa Liidus registreeritud vähem kui üks kuu
  • Sõiduki originaaldokumendid on üle antud koos sõidukiga)

 

Vii oma kasutusest kõrvaldatav sõiduk meie tagasivõtupartneri juurde ning sealt saad lammutustõendi, mida läheb tarvis sõiduki registrist maha võtmiseks. Nüüd võid rahulikult lahkuda teadmisega, et sinu vana sõiduk utiliseeritakse kõige keskkonnasõbralikumal viisil. 

 

Täiendavat infot ja sobiva partneri leiad: https://amtel.ee/romusoidukid/