Opel näitab teed: nüüd saad vaadata tulevase WLTP katsetsükli (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure - kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus) järgi mõõdetud kütusekulunäitajaid. Alates 2018. aasta augustist muutub WLTP katsetsükli väärtuste avaldamine kohustuslikuks. WLTP katsetsükkel peegeldab erinevalt praegu kohustuslikust uuest Euroopa katsetsüklist (NEDC) paremini kaasaja sõiduharjumusi.
Seetõttu aitame klientidel juba täna autode igapäevast kütusekulu paremini prognoosida. Meie esimene uues tsüklis katsetatud auto on Astra ja aasta teises pooles järgneb sellele veel mudeleid.

Tagasi
 • WLTP KATSETSÜKKEL - MIS SEE ON?

  WLTP katsetsükkel koosneb eri etappidest, mis põhinevad kogu maailma autojuhtide igapäevastel liikluskäitumisel.

  Vaata videot: WLTP katsetsükkel - mis see on?
Edasi
Tagasi
 • TEIE KASU: REALISTLIKUMAD KÜTUSEKULUANDMED.

  Uus WLTP katsetsükkel põhineb elulähedasematel liiklemismustritel kui praegune NEDC standard. Nii saate auto igapäevast kütusekulu paremini prognoosida.

  Vaata videot: Mis on muutunud?
Edasi

KÜSIMUSI UUTE KÜTUSEKULUNÄITAJATE KOHTA.

Miks on NEDC iganenud?

NEDC ehk uus Euroopa katsetsükkel võeti kasutusele 1992. aastal, kuid selles ajast on autod, teed ja sõidumustrid oluliselt muutunud. NEDC on kunstlik laborikatse, mille eesmärk on muuta autod võrreldavaks, mitte määrata nende tegelikku kütusekulu. See tähendab, et päriselus on kütusekulu tihti NEDC andmetest märgatavalt erinev. See on nii mitmetel põhjustel:

 

 • Teoreetiline sõiduprofiil ei vasta tegelikele kasutajaprofiilidele.
 • Kiirendusi ei ole piisavalt.
 • Peatumisi on liiga palju.
 • Ei arvestata väga suuri kiirusi (sõit kiirteel). Seetõttu on keskmine kiirus liiga väike.
 • Käiguvahetuspunktid on määratud tüüpkäigukasti järgi, st need on kõigil manuaalkäigukastiga autodel samad.
 • Ei arvestata lisavarustust.
Mida NEDC mõõdab?

NEDC on olnud alates 1992. aastast kohustuslik kõikidele autodele. NEDC põhineb teoreetilisel sõiduprofiilil ja koosneb kahest osast: esimesed 13 minutit simuleeritakse linnasõitu, mis sisaldab palju peatumisi ja paigaltvõtte. Teine osa simuleerib maanteesõitu kiirusel kuni 120 km/h.

Milllised on WLTP neli etappi?

Kütusekulu realistlikumaks määramiseks kasutatav WLTP katsetsükkel põhineb päriselulistel sõiduprofiilidel, mis on leitud ülemaailmse statistilise uuringuga. See koosneb neljast etapist eri kiirustel - aeglane, keskmine, kiire ja väga kiire - mis vastavad üldistele sõiduoludele üle kogu maailma. Iga etapp sisaldab erineval määral kiirendamisi, pidurdamisi, peatumisi jne, mis järgivad igapäevaseid sõidumustreid.

Mille poolest NEDC ja WLTP erinevad?

Alates NEDC kasutuselevõtust 1992. aastal on autod ja sõidustiilid oluliselt muutunud. WLTP katsetingimused kajastavad reaalseid liiklusolusid paremini. Nendeks on:

 

• Pikem tsükkel (30 min vs 20 min)
• Vähem seisuaega (13% vs 25%)
• Pikem distants (ca 23 km vs 11 km)
• Suuremad kiirused (max. 130 km/h vs 120 km/h)
• Ligi 50% suurem keskmine kiirus
• Kiirem tippkiirendus ja rohkem kiirendusi
• Umbes 20-30% rohkem võimsuskulu, kuna sõit on dünaamilisem
• Veeretakistuse realistlikum arvestamine kütusekulu katsetes
• Auto lisavarustuse arvestamine

 

WLTP katsete tulemused on ülemaailmselt võrreldavad, samas kui NEDC tulemusi kasutatakse üksnes Euroopas.

Close

Uue Euroopa sõidutsükliga (NEDC) saadavad kütusekulu näitajad on täpsed ja hästi võrreldavad, ent mitte täiuslikud. Alates NEDC kehtestamisest 1992. aastal on autod ja inimeste sõidustiilid oluliselt muutunud. Et uusi olusid paremini kajastada, on loodud kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP).

Selles arvestatakse:

 • Realistlikumaid sõiduolusid ja välistemperatuure
 • Pikemaid katsedistantse
 • Suuremaid keskmisi ja maksimumkiirusi
 • Lühemaid peatusi
 • Rohkem pidurdusi ja kiirendusi


WLTP katsetsüklis võetakse arvesse ka lisavarustuse mõju. WLTO katsetsükli väärtuse avaldamine muutub alates 2018. aasta sügisest kõikidele sõidukitootjatele kohustuslikuks.

Close

Praegu kasutatav NEDC määrab "linnas, maanteel ja kombineeritud" näitajad teoreetilise liikluskäitumise järgi, siis WLTP aluseks on päris liikluskäitumine, mis on selgitatud ülemaailmse statistlise uuringuga. WLTP katsetsükkel koosneb neljast etapist erinevatel kiirustel: väike, keskmine, suur ja väga suur. Iga etapp sisaldab peatuseid, kiirendusi, pidurdamisi jm igapäevaste sõidumustrite elemente. Iga mootori/käigukasti kombinatsiooni katsetatakse ökonoomseima ka kütusekulukaima varustusega autol.

Opelil on hetkel pooleli kõikide valikus olevate mudelite testimine vastavalt WLTP standartidele. Iga mootori/käigukasti kombinatsiooni kohta avaldatakse saadud kütusekulu tulemuste vahemik väikseimast suurimani. See annab täpse ülevaate iga mudeli eeldatavast igapäevasest kütusekulust.

NB: WLTP katsetulemused põhinevad kindlal standardiseeritud sõidutsüklil, mis viiakse läbi katsestendil.