Täida oma andmetega

*Kohustuslikud väljad

Vali oma Opeli esindus

Täpsusta autoandmed

  1. VIN (Vehicle Identification Number) leiate oma sõiduki dokumentidest. Näit: W0L09627595628576

Soovitud sõiduki loovutamiskuupäev

Soovitud sõidukile järeletulemise kuupäev

Täpsusta teeninduse liik

  1. Teeninduse liik
  2. Maksimaalselt 800 tähemärki

  3. Asendusauto1

1Võimalik täiendava tasu lisandumine

Teie privaatsus

Teie isikuandmeid töötleb vastutav andmetöötleja privaatsusavalduses kirjeldatud viisil. Lisateavet teie isikuandmetega seotud õiguste kohta ja meie kontaktandmeid palume vaadata siit.

 

Hoiame ühendust!

 

Soovin saada lisateavet

teie toodete ja teenuste kohta

ning koos vähemalt ühe loetletud suhtluskanali valikuga annan nõusoleku seonduvaks andmetöötluseks vastavalt nõusolekus kirjeldatule.

 

Mul on igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta (üksikasjalikumalt palume vaadata siit). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust vastavalt nõusolekule kuni selle tagasivõtmiseni.

Korrigeeri märgitud väljad ning proovi uuesti.

Close

NÕUSOLEK

 

Nõustun, et minu käesolevas taotluses sisalduvaid isikuandmeid töödeldakse individualiseeritud turunduse ja turu-uuringute eesmärgil ning vastutavad töötlejad on Opel Southeast Europe Kft., Szabadsag ut.117, Budaörs H-2040, Hungary, ja Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Saksamaa.

 

Minu andmeid töödeldakse ning edastatakse järgmistel eesmärkidel järgmistele saajatele:

 

Andmed / Eesmärk/eesmärgid / Saaja(d)

 

1.

- Andmed: Identimis- ja kontaktandmed (nt nimi, e-posti aadress, telefon) ja seonduvad andmed, mida olete meile esitanud (nt taotlustes või seoses taotlustega)

- Eesmärk: Klienditeenindus: nt kutsed üritustele, info minu sõiduki / mulle huvi pakkuva sõidukiga seotud (tehniliste) uuenduste või sõidukitega seotud teenuste kohta, teated hooldus-/ülevaatus-/remondiaegade kohta, rikkeabi.

Kliendi teavitamine: kontakteerumine nt seoses uute ja kasutatud sõidukite, finantseerimis- ja liisingupakkumiste, esinduse hooldus-, ülevaatus- ja remondipakkumiste, finantseerimis- või liisingulepingu lõppemise või minu sõidukiga seotud kvaliteediparendusteenustega.

Reklaam: individuaalsete või personaliseeritud pakkumiste, toodete ja teenuste reklaamimine.

Kliendirahulolu uuringud: ostu- või teenindusjärgne kontakteerumine, et uurida nt minu rahulolu sõidukiga või osutatud teenustega.

- Saaja: Opel Automobile GmbH ja Opel Southeast Europe Kft.  jagavad minu isikuandmeid asjaomaste andmetöötlejatega, nt seoses turunduse ja turu-uuringutega seotud IT-teenuste, halduse ja klienditoega.

Opel Automobile GmbH ja Opel Southeast Europe Kft. jagavad minu isikuandmeid ka asjaomase IT-teenuste osutajaga (GM Holdings LLC, Michigan, USA), kes asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ehk riigis, kus isikuandmetel puudub piisaval tasemel kaitse. Euroopa Komisjon ei ole kaitse piisavuse kohta otsust teinud, kuid kohaldatakse sobivaid kaitsemeetmeid, milleks antud juhul on ELi isikuandmete edastamise lepingute tüüptingimused. Tingimuste koopia saamiseks võin saata e-kirja aadressile privacyrights@opel.com.

 

Nõustun, et Opel Southeast Europe Kft. ja Opel Automobile GmbH kasutavad minu eespool nimetatud andmeid minu identifitseerimiseks, et pakkuda mulle parimaid teenuseid ja kliendikogemust ning vältida võimalikke vastuolusid eespool nimetatud eesmärkidega. Nimetatud isikud rakendavad sise-eeskirjade kohaseid sobitamis- ja ühitamisprotsesse, et tuvastada võimalikud kokkulangevused eri allikatest, (nt Opelile veebi kaudu saadetud taotlustest, Opeli turundusüritustel osalemisest või myOpeli kasutamisest) tulenevate kirjete vahel, et koostada konkreetse kliendi ajakohane kliendiprofiil.

 

Minu isikuandmeid säilitatakse eespool nimetatud eesmärkidel kolm aastat pärast minu viimast suhtlust Opeliga.

 

Andmete töötlemise aluseks on minu käesolev nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a).

 

Olen tutvunud enda isikuandmetega seotud õiguste ja kontaktandmetega jaotises Privaatsus ja küpsised.

 

Lisateavet isikuandmetega seotud küsimuste kohta palume vaadata jaotisest Privaatsus ja küpsised.

Close

PRIVAATSUSAVALDUS

 

Teave isikuandmete töötlemise kohta

 

Teie taotluse menetlemiseks ja täitmiseks töötlevad vastutavad andmetöötlejad Opel Southeast Europe Kft., Szabadsag ut.117, Budaörs H-2040, Hungary, Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Saksamaa ja – kui vaja – teie valitud Opeli partner teie isikuandmeid järgmiselt:

 

Andmete töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt b.

 

Vastutavate töötlejatena töötleme teie isikuandmeid järgmiselt:

 

Kohustuslikud / Eesmärk/eesmärgid

 

1.

- Kohustuslikud: Identimis- ja kontaktandmed (nimi*, e-posti aadress *; telefon, postiaadress (* kui vaja))

- Eesmärk: Kontakteerumine, teavitamine ja taotluse täitmine; Uudiskirja tellimine/tühistamine

 

2.

- Kohustuslikud: Huvipakkuva mudeli andmed*

- Eesmärk: Taotluse täitmine

 

3.

- Kohustuslikud: Valitud Opeli partner*

- Eesmärk: Taotluse täitmine

 

4.

- Kohustuslikud: Liisingu-/finantseerimishuvi (* kui on)

- Eesmärk: Taotluse täitmine

 

5.

- Kohustuslikud: Olemasoleva sõiduki andmed*, VIN-kood*, esmase registreerimise kuupäev, registreerimisnumber/numbrimärk, läbisõit, sõiduki üleandmise kuupäev/kellaaeg, kättesaamise kuupäev/kellaaeg, teeninduse liik*, asendusauto

- Eesmärk: Teenindustellimuse täitmine

 

6.

- Kohustuslikud: Päringu liik

- Eesmärk: Kontakteerumistaotluse täitmine

 

Eespool loetletud andmed, mis on märgitud tärniga (*), on kohustuslikud ja lepingu täitmiseks nõutavad. Seega on nende andmete esitamine teile kohustuslik. Kui te neid andmeid ei esita, ei saa me teie taotlust täita.

 

Eespool loetletud andmeid säilitatakse kolm aastat pärast lepingulise suhte lõppemist.

 

Saajad

 

Edastame teie andmed allpool loetletud eesmärkidel järgmistele saajatele:

 

Andmed / Eesmärk/eesmärgid / Saaja(d)

 

- Andmed: Identimis- ja kontaktandmed (nimi*, e-posti aadress *; telefon, postiaadress (* kui vaja)), huvipakkuva mudeli andmed*, valitud Opeli partner*, liisingu/finantseerimishuvi (* kui on), olemasoleva sõiduki andmed*, VIN-kood*, esmase registreerimise kuupäev, registreerimisnumber/numbrimärk, läbisõit, sõiduki üleandmise kuupäev/kellaaaeg, kättesaamise kuupäev/kellaaeg, teeninduse liik*, asendusauto, päringu liik

- Eesmärk: Taotluse täitmine

- Saaja: Opel Automobile GmbH ja Opel Southeast Europe Kft. jagavad teie isikuandmeid asjaomaste töötlejatega, et toetada eespool nimetatud eesmärkide täitmist.

Opel Automobile GmbH ja Opel Southeast Europe Kft. jagavad teie isikuandmeid ka asjaomase IT-teenuste osutajaga (GM Holdings LLC, Michigan, USA), kes asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ehk riigis, kus isikuandmetel puudub piisaval tasemel kaitse. Euroopa Komisjon ei ole kaitse piisavuse kohta otsust teinud, kuid kohaldatakse sobivaid kaitsemeetmeid, milleks antud juhul on ELi isikuandmete edastamise lepingute tüüptingimused. Tingimuste koopia saamiseks palume saata e-kiri aadressile privacyrights@opel.com.

 

- Andmed: Identimis- ja kontaktandmed (nimi*, telefon)

- Eesmärk: Täitmise jälgimine

- Saaja: TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, Ühendkuningriik

 

Lisateavet isikuandmetega seotud küsimuste kohta palume vaadata jaotisest Privaatsus ja küpsised