Ohutus ja juhiabisüsteemid
Juhi tugikomplekt
Valvsuse säilitamine pole alati lihtne. Juhi unisuse jälgimise süsteem analüüsib esikaamera ja rooli abil sõiduomadusi ning teavitab juhti, kui on aeg puhkepaus teha. Sõiduraja jälgimise süsteem tuvastab, kui Vivaro rajalt kõrvale kaldub, ning annab sellest juhile heli- ja visuaalse signaali abil teada. Nutikas tulesüsteem vahetab automaatselt lühi- ja kaugtulerežiimi, et te teisi juhte ei pimestaks. Kiirusepiirik kasutab kiirusepiirangu tuvastuse süsteemi ja analüüsib kiiruspiirangute muutumist. Ühe mälunupuvajutusega saate lasta kiirusehoidikul kiirust sobivalt kohandada. 
Juhi ohutuskomplekt
Kui vajutate mälunuppu, vähendab automaatne kiirusehoidik sõidukiirust, et tagada piisav vahemaa teie ja eessõitva sõiduki vahel, ning taastab kiiruse, kui tee on jälle vaba.  Pimealahoiatussüsteem teavitab juhti õnnetuste vältimiseks pimealla jäävatest sõidukitest, rakendades selleks andureid ja küljepeeglite abil visuaalset projektsiooni. Esikokkupõrkehoiatussüsteem jälgib teed sõiduki ees ja teavitab juhti sõidukite või jalakäijatega kokkupõrkamise ohust. Vajaduse korral rakendab süsteem õnnetuse ennetamiseks juhist sõltumatult automaatsed hädapidurid. 
Esiklaasinäidik
Oluline teave nagu näiteks sõidukiirus ja kiirushoidikuandmed kuvatakse Vivaro esiklaasile juhi vaatevälja. See on omas segmendis ainulaadne.  
180° tahavaatekaamera
Parkimise ja kitsastes tingimustes manööverdamise muudab hõlpsaks 180° panoraam-tahavaatekaamera, mille pilt kuvatakse 7“ puuteekraanil.