VASTAVUSDEKLARATSIOONID.

Sellel sõidukil on süsteemid, mis edastavad ja/või võtavad vastu raadiolaineid, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 1999/5/EÜ või 2014/53/EL. Süsteemide tootjad deklareerivad vastavust direktiivile 1999/5/EL või direktiivi 2014/53/EL.


Kasutusjuhendi lisa