Opel näitab teed: nüüd saad vaadata tulevase WLTP katsetsükli (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure - kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus) järgi mõõdetud kütusekulunäitajaid. WLTP katsetsükkel muutub kohustuslikuks 2017. aasta sügisest ning peegeldab erinevalt praegu kohustuslikust uuest Euroopa katsetsüklist (NEDC) paremini kaasaja sõidumustreid.
Seetõttu aitame me klientidel juba täna oma autode igapäevast kütusekulu paremini prognoosida. Meie esimene uues tsüklis katsetatud auto on Astra ning aasta teises pooles järgneb veel mudeleid.

Tagasi
 • VAATA LÄHEMALT WLTP KATSETSÜKLI KOHTA:

Edasi

SELGEMAD JA TÕEPÄRASEMAD KÜTUSEKULUANDMED

* Vastavalt määrustele (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 692/2008 (kohaldatavad versioonid). Näitajad on esitatud üksnes erinevate sõidukitüüpide võrdlemiseks, need ei seondu konkreetse sõidukiga ega ole osa konkreetsest pakkumisest.


** Madalam näitaja on WLTP katsetsükli nelja etapi väikseim mõõdetud kulu antud mootori ja käigukasti kombinatsioonile saadaoleva ökonoomseima varustusega. Kõrgem näitaja on WLTP katsetsükli nelja etapi suurim mõõdetud kulu, mis on mõõdetud enim kütust kulutava varustusega autoga.

Vaata lähemalt

Tagasi
 • WLTP KATSETSÜKKEL - MIS SEE ON?

  WLTP katsetsükkel koosneb eri etappidest, mis põhinevad kogu maailma autojuhtide igapäevastel liikluskäitumisel.

  Vaata videot: WLTP katsetsükkel - mis see on?
Edasi
Tagasi
 • TEIE KASU: REALISTLIKUMAD KÜTUSEKULUANDMED.

  Uus WLTP katsetsükkel põhineb elulähedasematel liiklemismustritel kui praegune NEDC standard. Nii saate auto igapäevast kütusekulu paremini prognoosida.

  Vaata videot: Mis on muutunud?
Edasi
Tagasi
 • LIHTNE KÜTUSESÄÄST.

  Kütusekulu mõjutavad olulisel määral näiteks auto väliskuju ja ilm, mida juht muuta ei saa. Ent kuni kolmandikku kütusekulust saab juht ka ise mõjutada!

Edasi

KÜSIMUSI UUTE KÜTUSEKULUNÄITAJATE KOHTA.

Miks on NEDC iganenud?

NEDC ehk uus Euroopa katsetsükkel võeti kasutusele 1992. aastal, kuid selles ajast on autod, teed ja sõidumustrid oluliselt muutunud. NEDC on kunstlik laborikatse, mille eesmärk on muuta autod võrreldavaks, mitte määrata nende tegelikku kütusekulu. See tähendab, et päriselus on kütusekulu tihti NEDC andmetest märgatavalt erinev. See on nii mitmetel põhjustel:

 

 • Teoreetiline sõiduprofiil ei vasta tegelikele kasutajaprofiilidele.
 • Kiirendusi ei ole piisavalt.
 • Peatumisi on liiga palju.
 • Ei arvestata väga suuri kiirusi (sõit kiirteel). Seetõttu on keskmine kiirus liiga väike.
 • Käiguvahetuspunktid on määratud tüüpkäigukasti järgi, st need on kõigil manuaalkäigukastiga autodel samad.
 • Ei arvestata lisavarustust.
Mida NEDC mõõdab?

NEDC on olnud alates 1992. aastast kohustuslik kõikidele autodele. NEDC põhineb teoreetilisel sõiduprofiilil ja koosneb kahest osast: esimesed 13 minutit simuleeritakse linnasõitu, mis sisaldab palju peatumisi ja paigaltvõtte. Teine osa simuleerib maanteesõitu kiirusel kuni 120 km/h.

Milllised on WLTP neli etappi?

Kütusekulu realistlikumaks määramiseks kasutatav WLTP katsetsükkel põhineb päriselulistel sõiduprofiilidel, mis on leitud ülemaailmse statistilise uuringuga. See koosneb neljast etapist eri kiirustel - aeglane, keskmine, kiire ja väga kiire - mis vastavad üldistele sõiduoludele üle kogu maailma. Iga etapp sisaldab erineval määral kiirendamisi, pidurdamisi, peatumisi jne, mis järgivad igapäevaseid sõidumustreid.

Mille poolest NEDC ja WLTP erinevad?

Alates NEDC kasutuselevõtust 1992. aastal on autod ja sõidustiilid oluliselt muutunud. WLTP katsetingimused kajastavad reaalseid liiklusolusid paremini. Nendeks on:

 

• Pikem tsükkel (30 min vs 20 min)
• Vähem seisuaega (13% vs 25%)
• Pikem distants (ca 23 km vs 11 km)
• Suuremad kiirused (max. 130 km/h vs 120 km/h)
• Ligi 50% suurem keskmine kiirus
• Kiirem tippkiirendus ja rohkem kiirendusi
• Umbes 20-30% rohkem võimsuskulu, kuna sõit on dünaamilisem
• Veeretakistuse realistlikum arvestamine kütusekulu katsetes
• Auto lisavarustuse arvestamine

 

WLTP katsete tulemused on ülemaailmselt võrreldavad, samas kui NEDC tulemusi kasutatakse üksnes Euroopas.

Close

Uue Euroopa sõidutsükliga (NEDC) saadavad kütusekulu näitajad on täpsed ja hästi võrreldavad, ent mitte täiuslikud. Alates NEDC kehtestamisest 1992. aastal on autod ja inimeste sõidustiilid oluliselt muutunud. Et uusi olusid paremini kajastada, on loodud kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP).


Selles arvestatakse:

 • Realistlikumaid sõiduolusid ja välistemperatuure
 • Pikemaid katsedistantse
 • Suuremaid keskmisi ja maksimumkiirusi
 • Lühemaid peatusi
 • Rohkem pidurdusi ja kiirendusi

 

WLTP katsetsüklis võetakse arvesse ka lisavarustuse mõju.
Uus katsetsükkel muutub kõikidele autotootjatele kohustuslikuks alates 2017. aasta sügisest.

Close

Auto igapäevane kütusekulu oleneb suurel määral kasutaja sõidumaneeridest ja sellest, kus autoga sõidetakse: linnaliikluses, maanteedel või kiirteedel. WLTP katsetsükkel võtab neid erinevusi paremini arvesse. Selle asemel, et mõõta teoreetilise sõidumustri järgi "linnas, maanteel ja kombineeritud" näitajaid, nagu nõuavad määrused (EÜ) nr 715/2007 ja 692/2008, kasutab WLTP nelja erinevat fikseeritud sõiduprofiili (aeglane, keskmine, kiire ja väga kiire), mis põhinevad statistilistel uuringutel ning kasutajaprofiilide ja keskmiste andmete analüüsil. Lisaks on WLTP katsetsükkel märksa dünaamilisem kui NEDC ning sisaldab rohkem kiirendamisi, suuremat keskmist kiirust ja suuremat tippkiirust.

 

Selgitus Opel Astra 2016. aasta juunis avaldatud näitajate kohta: väikseim väärtus on WLTP neljal etapil mõõdetud madalaim tulemus antud mootori/käigukasti kombinatsiooni väikseima kütusekuluga Opel Astra versiooniga. Suurim väärtus on WLTP neljal etapil mõõdetud kõrgeim tulemus antud mootori/käigukasti kombinatsiooni suurima kütusekuluga Opel Astra versiooniga. Esitatud näitajad annavad hea ülevaate ja võimaldavad realistlikult prognoosida auto igapäevast kütusekulu.

 

NB: WLTP katsetulemused põhinevad kindlal standardiseeritud sõidutsüklil, mis viiakse läbi katsestendil.

Close

Kui praegu kasutatav NEDC määrab "linnas, maanteel ja kombineeritud" näitajad teoreetilise liikluskäitumise järgi, siis WLTP aluseks on "päris" liikluskäitumine, mis on selgitatud ülemaailmse statistlise uuringuga. WLTP katsetsükkel koosneb neljast etapist erinevatel kiirustel: väike, keskmine, suur ja väga suur. Iga etapp sisaldab peatusi, kiirendusi, pidurdamisi jm igapäevaste sõidumustrite elemente. Iga mootori/käigukasti kombinatsiooni katsetatakse ökonoomseima ka kütusekulukaima varustusega autol.

 

Opel hakkab katsetama kõiki mudeleid alates Astrast. Iga mootori/käigukasti kombinatsiooni kohta avaldatakse saadud kütusekulu tulemuste vahemik väikseimast suurimani. See annab hea ülevaate iga mudeli eeldatavast igapäevasest kütusekulust.

 

NB: WLTP katsetulemused põhinevad kindlal standardiseeritud sõidutsüklil, mis viiakse läbi katsestendil.