Et mõõta, kui palju kütust auto tarbib ja kas see vastab rangetele heitgaaside piirnormidele, läbivad kõik uued autod standardse katsemenetluse. Alates 1. septembrist 2017 kehtib EL-is kõigile uutele sõiduautodele WLTP (kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus). See on järg NEDC-le ehk uuele Euroopa sõidutsüklile, mis oli kasutusel alates aastast 1992. Uue sõidutsükli katse väärtuste avaldamine on kohustuslik kõikidele autotootjatele alates 1. septembrist 2018. Sellelt lehelt leiate kõige tähtsamad faktid WLTP ja selle kohta, kuidas see erineb NEDC-st, samuti teavet EURO 6d-TEMP standardi kohta ning kuidas see on seotud reaalsel sõidul tekkivate heitmenäitajatega (RDE).

Tagasi
 • WLTP: realistlikumad kütusekulu andmed.

  Uus WLTP katsetsükkel põhineb elulähedasemal liikluskäitumisel kui NEDC standard. Nii saate auto igapäevast kütusekulu paremini prognoosida.

Edasi
Tagasi
 • WLTP katsetsükkel koosneb eri etappidest, mis põhinevad kogu maailma autojuhtide igapäevastel liiklemismustritel. Võrreldes NEDC-iga on see dünaamilisem, kasutab vähem peatusaega ja suuremaid kiirusi pikema aja jooksul, et kajastada tänapäevaseid sõidutingimusi.

  Kindla sõidukitüübi iga mootori/käigukasti kombinatsiooni

  katsetatakse ökonoomseima ja ka kõige kütusekulukama

  varustusega autol. Kuigi seoses WLTP

  kasutuselevõtuga on suurenenud avaldatavad

  kütusekulu ja CO₂ heitmete väärtused, on need

  nüüd palju lähedasemad tegelikele kütusekulu

  ja CO₂ heitmete näitajatele.

Edasi
Tagasi
 • Lähtuvalt uutest heitkogustega seotud standarditest, nagu Euro 6d-TEMP, peavad sõidukid tulevikus tõendama oma väidetavaid heitkoguseid rangemate katsetingimuste kohaselt. See tähendab, et lämmastikoksiidide (NOx) ja osakeste heitme piirväärtused ei pea olema täidetud ainult uute WLTP laboratoorsete tingimuste kohaselt, vaid neid tuleb tõendada ka igapäevase katse käigus.

  Seetõttu ei nõua RDE-katsemenetlus (tegelikes sõidutingimustes tekkivad heitkogused) fikseeritud sõidutsüklit; vahemaa, kiirendus, välistemperatuur, tuuletingimused ja liiklustingimused on antud statistilistes piirides vabalt valitavad.

Edasi
Close

Praegu kasutatav NEDC määrab "linnas, maanteel ja kombineeritud" näitajad teoreetilise liikluskäitumise järgi, siis WLTP aluseks on päris liikluskäitumine, mis on selgitatud ülemaailmse statistlise uuringuga. WLTP katsetsükkel koosneb neljast etapist erinevatel kiirustel: väike, keskmine, suur ja väga suur. Iga etapp sisaldab peatuseid, kiirendusi, pidurdamisi jm igapäevaste sõidumustrite elemente. Iga mootori/käigukasti kombinatsiooni katsetatakse ökonoomseima ka kütusekulukaima varustusega autol.

Opelil on hetkel pooleli kõikide valikus olevate mudelite testimine vastavalt WLTP standartidele. Iga mootori/käigukasti kombinatsiooni kohta avaldatakse saadud kütusekulu tulemuste vahemik väikseimast suurimani. See annab täpse ülevaate iga mudeli eeldatavast igapäevasest kütusekulust.

NB: WLTP katsetulemused põhinevad kindlal standardiseeritud sõidutsüklil, mis viiakse läbi katsestendil.