PRIVAATSUS- JA KÜPSISTEPOLIITIKA.

Käesolevat veebilehte haldab Adam Opel AG (“Opel”) ning see on majutatud serveris, mis kuulub General Motors Holdings LLC-le (Michigan, USA). Kõiki teisi Adam Opel AG poolt hallatavaid mikrolehti majutatakse Euroopas. Adam Opel AG registrijärgne asukoht on Saksamaal, aadressil Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim.

 

Palume tingimused enne Veebilehe kasutamist hoolikalt läbi lugeda, kuna need sisaldavad selgitusi meie isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtete kohta. Veebilehte kasutama asudes nõustute te nende tingimustega. Kui tingimuste sisu ei ole teile vastuvõetav, palume Veebilehte mitte kasutada.

1. Töödeldavate andmete liigid / lingid teistele veebilehtedele

Teie privaatsus on Opeli jaoks oluline. Opel ei kogu ega töötle Veebilehe kaudu isikuandmeid, välja arvatud andmed, mida kogutakse “küpsiste” abil vastavalt alljärgnevates tingimustes kirjeldatule.

 

Veebileht võib sisaldada viiteid teistele Opeli veebilehtedele ning meie edasimüüjate, volitatud teeninduste, teiste sidusettevõtjate ja sotsiaalmeedia veebilehtedele. Neile Opeli või kolmandate isikute veebilehtede linkidele klõpsamisel palume arvestada, et neil veebilehtedel on oma andmeprivaatsustingimused. Enne nende veebilehtede kasutamist tutvuge nende privaatsustingimustega.

 

Palume arvestada, et Opel ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede ega neist tuleneda võiva kahju eest.

2. Teabe kogumine ja kasutamine

Et optimeerida Veebilehe süsteemijõudlust, parandada kasutusmugavust ning pakkuda meie toodete ja teenuste kohta kasulikku teavet, kogume me automaatselt teavet ja salvestame selle teie arvutis logifailidesse. Salvestatakse IP-aadress, brauseri tüüp ja keeleseade, operatsioonisüsteemi tüüp, internetiteenuse pakkuja (ISP) ja kuupäeva/kellaaja märge.

 

Selle teabe abil hoiame me Veebilehe tõhusalt toimivana, uurime kasutajate käitumist veebilehe eri osades, analüüsime suundumusi ning kogume kasutajaskonna kohta demograafilisi andmeid. Kogutud teavet võidakse kasutada meie turundus- ja reklaamitegevuste ning kommunikatsiooni korraldamiseks (näiteks kasutajakogemuse optimeerimiseks ja parandamiseks, atraktiivsemate eripakkumiste ja teenuste loomiseks).

 

Kui umbisikulist teavet kasutatakse koos Isikuandmetega, käsitatakse kogu selliselt kombineeritud teavet Isikuandmetena.

3. Küpsiste kasutamine

Veebilehel, e-posti saatmisel, veebiteenustes, reklaamides ja interaktiivsetes rakendustes võidakse meie teenuste optimeerimiseks kasutada „küpsiseid”.

 

„Küpsis“ – mis see on?

„Küpsis” on üldjuhul tähtedest ja numbritest koosnev väike fail, mis saadetakse meie veebiserverist brauseri küpsistefaili teie arvuti kõvakettal. Näiteks võimaldab see meie veebilehel pärast veebiserveri ja veebibrauseri vahel ühenduse loomist ära tunda kasutajaseadme. Küpsise ülesanne on eelkõige võimaldada meie veebiserveril pakkuda kasutajale kohandatud veebilehti, et muuta Opeli veebilehe kasutamiskogemus isiklikumaks ning iga kasutaja vajadustele paremini reageerida.

 

Mis tüüpi küpsiseid Veebilehel kasutatakse?

Opel võib Veebilehel kasutada kahte liiki küpsiseid:

  • Sessiooniküpsised: ajutised küpsised, mida säilitatakse teie brauseri küpsistefailis kuni brauserisessiooni lõpuni. Ilma seda liiki küpsisteta ei saa osa Veebilehe rakendusi ja funktsioone nõuetekohaselt toimida.
  • Püsiküpsised: kasutajakogemuse parandamiseks (nt navigeerimise optimeerimiseks) kasutame ka püsiküpsiseid. Need küpsised püsivad teie brauseri küpsistefailis pikemalt. Püsimisaeg sõltub teie veebibrauseris valitud seadetest. Püsiküpsised võimaldavad veebiserverile edastada teavet iga kord, kui keegi veebilehte külastab. Püsiküpsiseid nimetatakse ka jälitusküpsisteks.

 

Kui soovite täpsemalt teada, siis küpsiste kohta on veebis hulgaliselt publikatsioone. Vt näiteks http://www.allaboutcookies.org

4. Kolmandate isikute küpsised

Opel võib kasutada reklaamide näitamiseks ja turunduskommunikatsiooni optimeerimiseks kolmandatest isikutest reklaamijaid. Kolmandatest isikutest reklaamijad kasutavad küpsiseid reklaamide efektiivsuse mõõtmiseks ja reklaamsisu personaliseerimiseks. Kolmandatest isikutest reklaamijad võivad koguda näiteks geograafilise asukoha andmeid (mis saadakse IP-aadressist) või e-posti aadressi ja muid kontaktandmeid, juhul kui te need Veebilehe kaudu edastate.

5. Veebimajakad ja pikslid

Veebileht sisaldab veebimajakaid („pixel tags“). Veebimajakas on graafiline kujutis, sageli läbipaistev, harilikult suurusega 1 piksel x 1 piksel, mis paigutatakse veebilehele või e-kirja, et jälgida veebilehe kasutaja või e-kirja saatja käitumist internetis. Veebimajakaid kasutavad oma tehnilistes lahendustes kolmandad isikud, näiteks siin veebilehel Omniture Publish, et jälgida meie Veebilehe kasutajate tegevust. See võimaldab jälgida, mis arvutist, kus ja millal konkreetset veebilehte külastati (riigi/linna täpsusega).

6. Jälgimine ja analüüs

Opel kasutab oma turunduskommunikatsiooni pidevaks optimeerimiseks firma Adobe Inc. analüüsitarkvara “Omniture Publish”. See võimaldab jälgida teie veebikäitumise ajalisi, geograafilisi ja Veebilehe kasutamisega seotud andmeid. Vastavat teavet kogutakse jälgimispikslite ja/või küpsiste abil. Jälgimispikslite ja/või küpsiste abil kogutav teave on umbisikuline ning seda ei seostata isikuandmetega. Kõiki analüüsiks vajalikke andmeid säilitatakse meie serverites Saksamaal. Opel ei edasta seda teavet kolmandatele isikutele iseseisvaks kasutamiseks.

7. Küpsiste ja sarnaste funktsioonide lubamine ja keelamine

Teil on võimalik kõikide veebilehtede kõiki küpsiseid lubada või keelata, kui muudate oma veebibrauseri seadeid. Näiteks Internet Explorer 8.0 või uuema versiooni kasutaja peab tegema nii: 1. valige “Tools” ja sealt “Internet Options” 2. klõpsake kaardile “Privacy” 3. valige soovitav seade liuguri abil.

 

Muude veebibrauserite täpsemad seadistamisjuhised ja küpsiste kustutamise juhised leiate brauseri kasutusjuhendist.

 

Palume arvestada, et küpsiste keelamise korral lakkavad osa Veebilehe funktsioone töötamast.

 

Kui soovite blokeerida kolmandate isikute küpsised (või hiljem uuesti lubada), saate selleks vajalikud valikud teha veebilehel http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout

8. Privaatsustingimuste muudatused

Kõik tulevased privaatsustingimuste muudatused avaldatakse siin leheküljel. Uuenduste ja muudatustega kursis püsimiseks palume teil privaatsustingimustega korrapäraselt tutvuda.

9. Meie kontaktandmed

Kui teil on privaatsustingimustega seoses küsimusi, kommentaare või taotlusi, palume meiega ühendust võtta alltoodud aadressil. Seda ka juhul, kui te soovite juurdepääsu andmetele, mille oleme teie kohta Veebilehe kaudu kogunud või kui soovite neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada.

 

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz

D-65423 Rüsselsheim

Saksamaa

 

Kirjutage meie klienditeenindusele: kunden.info.center@de.opel.com

T: +49(0) 6142 7-70

F: +49 (0) 6142) 7-7 88 00

 

Äriühingu täisandmeid vaadake „Õigusteabe“ alt

Kuupäev: 2. märts 2012