Romusõidukite taaskasutus - Opel Eesti

OPELI JÄÄTMEKÄITLUSKONTSEPTSIOON.

Romusõidukite lammutamine, purustamine ja ringlussevõtmine

Käitlusseandmine

Viimane omanik toimetab sõiduki lepingulise lammutaja juurde.
Pärast sõiduki kontrollimist väljastab lammutaja nõutava lammutuskaardi (CoD – Certificate of Destruction).

Romusõidukite lammutamine, purustamine ja ringlussevõtmine

Eelkäitlus ja saasteennetus

Kõigepealt tuleb maha võtta aku ja neutraliseerida turvapadjad. Seejärel eemaldab lammutaja sõidukist kõik kütused ja muud käitusvedelikud. Siia hulka kuuluvad mootoriõli, transmissiooniõli, pidurivedelik ning õhu konditsioneerimissüsteemi jahutus- ja külmutusvedelikud.

Romusõidukite lammutamine, purustamine ja ringlussevõtmine

Demonteerimine

Järgmine samm on osade ja süsteemide demonteerimine, et neid kasutatud osadena edasi müüa või kasutada neid osade taastootmiseks. Kui see on majanduslikult mõttekas, kasutatakse selliseid materjale nagu plastid või klaas pärast demonteerimist taastootmiseks.

Romusõidukite lammutamine, purustamine ja ringlussevõtmine

Ladustamine

Keskkonnaohtlikud materjalid tuleb kokku koguda ja saata spetsialiseeritud taaskasutus/käitlusettevõttesse taaskasutamiseks või hävitamiseks.

Romusõidukite lammutamine, purustamine ja ringlussevõtmine

Tükeldamine

Eeltöödeldud kered toimetatakse tükeldajasse, mis teeb sõiduki tükkideks ja sordib tükeldussaadused edasiseks jäätmekäitluseks või taaskasutuseks fraktsioonidesse.

Romusõidukite lammutamine, purustamine ja ringlussevõtmine

Tükeldusjärgne tehnoloogia

Tükeldamisel eraldatud materjalifraktsioone järeltöödeldakse mitmesuguseid tehnoloogiaid kasutades (magnet, pöörisvool, flotatsioon), et neist saaksid sellised fraktsioonid, mida hiljem oleks võimalik kasutada väärtusliku sekundaartoormena.

Romusõidukite lammutamine, purustamine ja ringlussevõtmine

Jäätmekäitlus/Taaskasutus/Jäätmehoidla

Tükeldajast tekkivaid materjalifraktsioone saab käidelda jäätmena (nt söe asemel kõrgahjus, reoveemuda vee-eraldamisvahendina) või taaskasutada tsemenditööstuses. See protsessiahel võimaldab sõiduki 85%-list taaskasutust ja vähendab tohutult jäätmehoidlasse saadetavate jäätmete hulka.